O Zespole

BISKUP ZAMOJSKO –LUBACZOWSKI                                                                

DEKRET POWOŁUJĄCY

Zespół ds. Nowej Ewangelizacji w Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej

 

Kierując się pragnieniem upowszechniania i wspierania dzieła głoszenia Dobrej Nowiny na miarę współczesnych wyzwań, niniejszym powołuje Zespół ds. Nowej Ewangelizacji w Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej w następującym składzie:

Przewodniczący:

Ks. dr Piotr Spyra

Zastępca Przewodniczącego:

 

Członkowie:

Ks. mgr Dariusz Babiak – wikariusz parafii pw. Świętego Krzyża w Zamościu

Ks. mgr Adam Dworzycki - wikariusz parafii pw. Świętego Krzyża w Zamościu

Ks. mgr Jarosław Feresz – proboszcz parafii pw. Świętej Bożej Opatrzności w Zamościu

Ks. mgr lic. Jarosław Kędra - wikariusz parafii pw. Świętej Bożej Opatrzności w Zamościu

Ks. mgr Piotr Jakubiak – wikariusz parafii pw. Nawiedzenia NMP w Krasnobrodzie

 

 

Z wdzięcznością za podjęcie odpowiedzialnej posługi krzewienia Dzieła Nowej Ewangelizacji z serca błogosławię Członkom Zespołu i upraszając obfitości darów Ducha Świętego polecam opiece Matki Odkupiciela – Patronki Diecezji

 

 

Podpisano

Kanclerz ks. Michał Maciołek                                                                                  Biskup Marian Rojek