Zamojska Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym

 

 

Zamojska Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym powstała w 1993 roku. Początkowe lata była związana z Parafią Katedralną, gdzie spotykała się w salkach katechetycznych. Z biegiem czasu w roku 2002 ze względu na większe potrzeby lokalowe spotkania Wspólnoty odbywają się w Centrum Pastoralnym na terenie Parafii Św. Michała Archanioła w Zamościu.

Szczególny nacisk Wspólnota kładzie na otwartość wobec Ducha Świętego, który jest Źródłem i Siłą życia chrześcijańskiego. To On nadaje dynamizm Wspólnocie i Jego charyzmaty określają charakter Odnowy w Duchu Świętym.

Wspólnotę tworzą ludzie w różnym wieku, z różnych parafii skupionych w Zamościu, okolicach i nie tylko.

Wspólnotą, kierują osoby świeckie we współpracy z ks. Adamem Dworzyckim, który pełni opiekę duszpasterską..

Rozwój duchowy członków Wspólnoty skupiony jest wokół spotkań uwielbienia i Eucharystii z modlitwą o uzdrowienie (co drugi piątek miesiąca). Oprócz spotkań ogólnych osobisty wzrost i rozwój jest wspierany przez pracę w tzw. małych grupach. Są to dobrane wiekowo, oddzielne dla mężczyzn i kobiet grupy kilku do kilkunastu osób, które spotykają się indywidualnie na dzieleniu się swoim doświadczeniem wiary, rozważają Słowo Boże i pracują nad materiałami formacyjnymi. Dwa razy w roku Wspólnota spotyka się na rekolekcjach: weekendowych w zimie i tygodniowych w okresie letnim.

Duch Święty namaszcza wiele osób do służby, dlatego też we Wspólnocie działają diakonie, które dają możliwość służby na różnych obszarach. Są to m. in. diakonia uwielbienia, odpowiedzialna za animację uwielbienia, diakonia modlitwy wstawienniczej, diakonia nauczająca - odpowiedzialna za katechezy głoszone na spotkaniach, diakonia prorocka, skupiająca osoby posługujące darem proroctwa, diakonia witająca, która szczególną uwagę poświęca witaniu i wprowadzaniu nowych osób uczęszczających na spotkania uwielbienia. diakonia wzajemnej pomocy, która koordynuje pomoc (materialną, rzeczową i innego typu) dla osób potrzebujących. We Wspólnocie funkcjonują dodatkowo kręgi małżeństw, które wspierają małżonków w rozwoju relacji małżeńskich.

Wezwanie Jezusa do czynienia uczniami wszystkich ludzi Wspólnota, oprócz tradycyjnej, indywidualnej ewangelizacji twarzą w twarz realizuje poprzez organizację spotkań Alpha. Spotkania są organizowane cyklicznie raz, dwa razy w roku w cyklu wiosennym i jesiennym. Obejmują dziesięć spotkań, podczas których w nowatorski sposób głoszona jest Ewangelia. Od 2013 roku spotkania Alpha pod zmodyfikowaną formą są organizowane także dla osób młodych.

Kontynuacją spotkań Alpha są spotkania pastoralne, które pozwalają pogłębiać i poszerzać relację z Bogiem, której zalążek daje Alpha.

Wspólnota stanowi przekrój wiekowy, zawodowy lokalnej społeczności, dlatego też każdy szukający żywej relacji z Bogiem może znaleźć w niej miejsce wzrostu.

 

 

Opiekunem naszej wspólnoty jest ks Adam Dworzycki