Wspólnota Chrystusa Zmartwychwstałego Galilea

I. Informacje ogólne

Ewangelizacyjna Wspólnota Chrystusa Zmartwychwstałego Galilea rozwija się w Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej od 2008 r. Diecezjalnym Koordynatorem Wspólnoty jest ks. Piotr Jakubiak a funkcję Koordynatora świeckiego Wspólnoty Galilea od 2011 r. za zgodą Ordynariusza Diecezji pełni Pani Małgorzata Mazurek z Tomaszowa Lubelskiego. Nominację tę potwierdził Nowy Biskup Diecezjalny Jego Ekscelencja Ks. Biskup Marian Rojek.. Duchową opiekę nad formacją we wspólnocie jak i posługę pastoralną w Tomaszowie Lubelskim pełni ks. Rafał Muda.

II. Struktura Wspólnoty

Struktura Wspólnoty opiera się na prowadzeniu tzw. Domów Zmartwychwstania. Są to spotkania modlitewne, których istotą jest rozważanie słowa Bożego i wspólna modlitwa uwielbienia Boga prowadzona przez animatora w obecności kapłana. Każdy Dom Zmartwychwstania liczy ok. 10 osób. Raz w miesiącu Wspólnota przeżywa Dzień Skupienia, tzw. Świętowanie, w Domu Pielgrzyma przy Sanktuarium Matki Bożej w Tomaszowie Lubelskim lub w Krasnobrodzie. Systematycznie na spotkania modlitewne raz w tygodniu przychodzi do Domów Zmartwychwstania ok. 150 osób. Aktualnie Wspólnota Galilea w naszej diecezji rozwija się na terenie 9 parafii.

Parafie na terenie, których do czerwca 2013 r. osoby ze Wspólnoty spotykały się raz
w tygodniu na modlitwie i rozważaniu słowa Bożego:

W Parafii Królowej Polski w Zamościu

W Parafii Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Tomaszowie Lubelskim

W Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tomaszowie Lubelskim

W parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Józefowie

W parafii Najświętszej Maryi Panny w Krasnobrodzie uczestniczy w spotkaniach

W parafii Ducha Świętego w Krasnobrodzie

W parafii Śś. Piotra i Pawła w Moniatyczach

W parafii św. Mikołaja w Szczebrzeszynie

W parafii św. Stanisława w Grabowcu

III. Formacja we Wspólnocie

a) Formacja Podstawowa

Osoby, które przynajmniej rok uczestniczą systematycznie w życiu Wspólnoty podejmują drogę Formacji Podstawowej. Polega ona na codziennej pracy nad sobą w oparciu o słowo Boże i Nauczanie Kościoła, na rozważaniu przez kolejne miesiące takich tematów jak: Trójca Przenajświętsza, Kościół, Sakramenty, Słowo Boże, Modlitwa itd.

b) Droga Nadziei

Formacja Droga Nadziei jest kolejnym etapem wchodzenia w głębię życia duchowego. Jej celem jest dogłębne zapoznanie się z treścią Ośmiu Błogosławieństw zapisanych w Mt 5, a następne wcielenie zapoznanych treści w codzienne życie. Formacja trwa przez 8 miesięcy.

c) Formacja Paschalna

Osoby, które przeszły podstawową formację podejmują formacją paschalną angażując się bardziej w życie swoich wspólnot parafialnych. Są zobowiązane do głębszej pracy nad sobą pod okiem stałego spowiednika, poprzez codzienne uczestnictwo w Eucharystii, rozważanie słowa Bożego oraz zaangażowanie w prowadzenie różnego rodzaju rekolekcji, kursów, posług ewangelizacyjnych, także poprzez udział w diakoniach Wspólnoty. Część osób ze Wspólnoty aktywnie uczestniczy w przygotowaniu liturgii w parafiach w niedzielę i w uroczystości Roku Liturgicznego.

d) Formacja ku Przymierzu

Osoby, które przeszły trzyletni cykl formacji i aktywnie uczestniczą w życiu Wspólnoty mogą podjąć udział w Formacji Paschalnej. Jej istotą jest decyzja gorliwego zaangażowania w posługę ewangelizacji. Finalnym jej punktem jest wejście w Przymierze z Bogiem i Braćmi we Wspólnocie. Wynikają z tego różnego rodzaju zobowiązania jak np.: codzienna 45 min. modlitwa osobista, dziesięcina z zarobków, życie duchem Zgromadzenia Zmartwychwstańców.

IV. Działania Ewangelizacyjne w Diecezji

W miarę rozwoju Wspólnoty podejmowaliśmy szereg działań ewangelizacyjnych
w Diecezji, prowadząc czuwania modlitewno – ewangelizacyjne, modlitwę wstawienniczą, rekolekcje i kursy ewangelizacyjne.