Ruch Światło - Życie

Ruch Światło-Życie podstawowa charakterystyka

Struktura Ruchu Światło- Życie jest zgodna ze strukturą Kościoła, i tak jak w Kościele funkcjonują poszczególne parafie tak w Ruchu Małe Grupy formacyjne

Formacja oazowa dzieci i młodzieży polega na:

1. Spotkaniach w ciągu roku

W zależności od wieku grupy dzielimy na:

- Io, IIo, IIIo, Oazy Dzieci Bożych (ODB), skupiają dzieci ze szkoły podstawowej

- Io, IIo, IIIo, Oazy Nowej Drogi (OND), Io- po 6kl.SP, IIo- po 1kl. Gim., IIIo- po 2kl. Gim.

- 0o, Io, IIo, IIIo, Oazy Nowego Życia (ONŻ),

0o- po 2kl. Gim.,

Io- po 0o ONŻ lub IIIo OND

IIo – po Io ONŻ i formacji 10 kroków ku dojrzałości chrześcijańskiej

IIIo – po IIo ONŻ lub KODA

KODA- Kurs Oazowy Dla Animatorów

1. Spotkaniach ogólnych, które gromadzą wszystkie grupy danej parafii

2. Rekolekcjach wakacyjnych, które są ukoronowaniem rocznej pracy formacyjnej.

Jesteśmy wspólnotą i trzymamy się razem. Wspólnie modlimy się bo właśnie modlitwa daje nam siłę i radość. W oazie chcemy stać się Nowym Człowiekiem – kochającym Boga i bliźniego dlatego spotykamy się w małych grupach by się formować. Poruszamy na tych spotkaniach bardzo różne tematy –każdy znajdzie coś dla siebie. Chcemy spojrzeć na własne życie oczami Boga, zmieniać się i służyć bliźniemu. Każda grupa jest zaangażowana w posługę w parafii, wspólnie przygotowujemy oprawę Mszy św., różne adoracje Najświętszego Sakramentu i nabożeństwa. Modlimy się nawzajem za siebie, wspieramy się i bawimy. Przeżywamy wspólnie ważne dla nas wydarzenia: urodziny, imieniny, zdane egzaminy. Jest czas na skupienie i modlitwę ale także na budowanie wspólnoty przez zabawę, mam tu na myśli nasze wspólnie organizowane dyskoteki, wycieczki, spływy kajakowe, kuligi czy niezapomniane Sylwestry. Mała grupa stwarza warunki do lepszego poznania się, wzajemnego zaufania i pomocy. Jesteśmy za siebie współodpowiedzialni. Uczymy się prawdziwej chrześcijańskiej miłości – agape jak mówi KDK 24 „człowiek będąc jedynym na ziemi stworzeniem, którego Bóg chciał dla niego samego, nie może odnaleźć się w pełni inaczej jak tylko poprzez bezinteresowny dar z siebie samego”.

Każda grupa formacyjna prowadzona jest przez animatora, który jest nie tylko przewodnikiem na oazowej drodze ale także osobą, do której można przyjść z radością i smutkiem o każdej porze dnia i nocy . Animator to człowiek modlitwy, który potrafi odważnie świadczyć o Jezusie Chrystusie i pociągać za sobą innych

Spotkania w grupie prowadzone są różnymi metodami i tak możemy wymienić:

1. Ewangeliczna Rewizja Życia- spojrzeć na świat przez pryzmat wiary (Widzieć – Osądzić – Działać)

2. Rozmowa Ewangeliczna- jej celem jest lepsze poznanie Chrystusa i Bożego planu wobec nas

3. Krąg Biblijny – „ Grupa odkrywcza” – dyskusja nad tekstami Pisma Św. Służąca wyciągnięciu wniosków do własnego życia.

4. Krąg Liturgiczny – związany z liturgią Eucharystii. Bardzo ważne jest właściwe przygotowanie siebie do Eucharystii. Na spotkaniu zgłębiamy teksty Liturgii Słowa, przygotowujemy komentarze i modlitwę wiernych.

5. Dzielenie się życiem – odkrywamy co Bóg uczynił w moim życiu, dzielimy się swoimi przemyśleniami, pokazujemy w jaki sposób realizujemy zasadę „ życia z życia” (hasło: „życie z życia” - oznacza, że w grono uczniów Chrystusa wchodzi się i wprowadza innych nie przez przekaz wiedzy ale przez „zrodzenie”- przekazanie swojego i wspólnoty życia z Chrystusem.)

Chcemy być prawdziwą chrześcijańską wspólnotą dlatego otwieramy się nie tylko na siebie nawzajem ale  również na innych, którzy są poza nią. W duchu Ewangelizacji  odwiedzamy, szkoły, w których opowiadamy o naszym Ruchu.

Zapraszamy gości na nasze spotkania.