Pallotyńska Szkoła Nowej Ewangelizacji

Pallotyńska Szkoła Nowej Ewangelizacji powstała w 2011 roku w Lublinie i gromadzi katolików, którzy odkryli osobiste powołanie do ewangelizacji. Szkoła pragnie odpowiadać na wezwanie błogosławionego papieża Jana Pawła II, jakie skierował do Kościoła, prosząc o Nową Ewangelizację. Dyrektorem PSNE jest ks. Krzysztof Kralka SAC. Główna siedziba Szkoły znajduje się w Lublinie, natomiast Szkoła posiada także dwie Filie: w Białymstoku oraz w Ożarowie Maz., gdzie regularnie odbywają się także kursy ewangelizacyjne.
Celem Szkoły jest formowanie nowych ewangelizatorów dla Nowej Ewangelizacji.

Pallotyńska Szkoła Nowej Ewangelizacji pracuje w oparciu o „Projekt Pastoralny Szkół św. Andrzeja”, stworzony przez José H. Prado Floresa.

Wizja Szkoły jest oparta na trzech ściśle powiązanych ze sobą wymiarach:

  • Kerygmat – serce i fundament ewangelizacji, który prezentuje osobę Jezusa

  • Charyzmaty – znaki wierności Pana pozwalające doświadczyć, że Jezus żyje pośród nas

  • Wspólnota – owoc ewangelizacji i środowisko życia Królestwem Bożym

Program formacji proponowany przez Szkołę obejmuje 3 etapy i składa się z kursów:
- ewangelizacyjnych: Nowe Życie-podstawowa ewangelizacja, Emaus-Słowo Boże, Jan-formacja uczniów, Jezus według Czterech Ewangelistów, Historia Zbawienia-nasza własna historia, Mojżesz-formacja wyzwolicieli i liderów, Błogosławieni jesteście-błogosławieństwa, droga do szczęścia;
- formujących ewangelizatora: Paweł-formacja ewangelizatorów, Dynamis - ewangelizować z wielką mocą, Tymoteusz - jak czytać, podkreślać i zapamiętywać Biblię, Sekret Pawła -wizja duszpasterska, Apollos - formacja głoszących, Damaszek - Ewangelia łaski - za darmo!, Maryja - list Chrystusa;
- formujących formatorów ewangelizatorów: Maranatha-Apokalipsa, Piotr - eklezjologia,Wprowadzenie do Biblii, Łukasz – apologetyka, Teologia biblijna - 7 kluczowych tematów ST i NT, Melchizedek – liturgia, Jetro -ekumenizm.

Każdy katolik, chcący skutecznie przekazywać doświadczenie swojej wiary, może skorzystać z kursów proponowanych przez Szkołę, wybierając odpowiedni kurs według potrzeby. Ponadto PSNE prowadzi ewangelizacyjny portal www.razemzajezusem.pl oraz publikuje płyty i książki.

Przyjaciele Oblubieńca są Wspólnotą formacyjno – ewangelizacyjną wpisującą się w nurt „nowych wspólnot” w Kościele Katolickim wyrosłych z doświadczenia Odnowy Charyzmatycznej. Wspólnota narodziła się 2010 r. w wyniku spotkania Wspólnoty Charyzmatycznej z Ożarowa Mazowieckiego oraz ks. Krzysztofa Kralki SAC – dyrektora Pallotyńskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji.

Wspólnota gromadzi katolików wszystkich stanów, świeckich żyjących w małżeństwach lub samotnie, kleryków, braci i siostry konsekrowanych oraz księży, w jedyną rzeczywistość, będącą obrazem Ludu Bożego w jego jedności i różnorodności powołań. Jej członkowie mają wspólne pragnienie rozkochiwania ludzi w Jezusie Chrystusie. Członkowie Wspólnoty tworzą duchowe i formalne przymierze katolików, którzy pragną odpowiedzieć na nakaz Misyjny Jezusa Chrystusa (por. Mk16,15-20; Mt28,18-20) oraz na wezwanie Kościoła do podjęcia dzieła Nowej Ewangelizacji (por. RM 2,3,5). Poprzez formację ewangelizatorów Wspólnota pragnie umacniać Kościół oraz budzić świadomość powszechnego powołania chrześcijan do głoszenia ewangelii;

26 wspólnot Przyjaciół Oblubieńca gromadzi ok. 3000 osób rozważających codziennie Słowo Boże i głoszących ewangelię wpisując się w nurt nowej ewangelizacji.

 

www.razemajezusem.pl

www.snepallotyni.pl